کامپوزیت دندان در رشت،دکتر مانوشا امیری

ترمیم دندان با کامپوزیت ونیر

ترمیم دندان با کامپوزیت برای آسیب های ناشی از پوسیدگی و حفره ی دندان، مواد پرکننده ی رزین کامپوزیت به صورت قابل توجهی قابلیت استفاده دارند. دلیل اصلی این موضوع این است که پر کننده های رزین همرنگ دندان های طبیعی هستند، و می توان از آنها برای پر کردن سوراخ های دندان های جلو و عقب استفاده کرد. دلیل دوم

ادامه مطلب
روکش کامپوزیت یا لمینت دندان

کامپوزیت یا لمینت دندان کدام مناسبتر است ?

  کامپوزیت یا لمینت دندان کدام برای اصلاح طرح لبخند مناسبتر است دندانپزشکان متخصص زیبایی از جمله دکتر مانوشا امیری برای اصلاح طرح لبخند و زیباتر شدن و رفع نقص های جزئی مراجعین خود از روکش دندان لمینت و کامپوزیت استفاده می کنند. هر کدام از این روکش های لمینت و کامپوزیت دندان در واقع روشهای درمانی هستند که با استفاده

ادامه مطلب
بستن فاصله دندان با کامپوزیت

اصلاح فاصله بین دنداها با روکش کامپوزیت دندان

اصلاح دندان های فاصله دار با روکش کامپوزیت دندان دکتر مانوشا امیری و سایر دندانپزشکان متخصص زیبایی در اصلاح طرح لبخند به رفع عیوب دندان می پردازند که یکی از موارد آن بستن دیاستم یا فاصله میان دندان ها است. خیلی از افراد به دلیل نارضایتی از فاصله دندان هایشان به مرکز دندانپزشکی تخصصی ترمیمی و زیبایی دکتر مانوشا امیری مراجعه

ادامه مطلب