دندانپزشکی ترمیمی زیبایی چیست: بیشتر اقدامات دندانپزشکی دارای نتایج زیبایی هستند و معمولا شامل ترکیبی از درمان های مختلف برای بهبود ظاهر کلی و سلامت دندان ها هستند. دندانپزشکی زیبایی می تواند یک اقدام ساده مثل سفید کردن دندان و ترمیم رنگ دندان باشد یا موارد گسترده تر مثل تغییر شکل و ظاهر دندان ها باشد که اقداماتی مثل روکش دندان