در هر دو ایمپلنت های تیتانیومی و ایمپلنت های زیرکونیا نکات مثبت و منفی وجود دارد و ما بعد از شنیدن نگرانی ها و هدف های بیمارانمان مدل خاصی از کاشت ایمپلنت را به شما توصیه میکنیم. در ادامه مواردی که هنگام تصمیم گیری برای انتخاب بین این دو در نظر میگیریم را برای شما بازگو می کنیم. دکتر مانوشا امیری: