عمل جراحی پریودنتال لثه توسط متخصص دندانپزشکی و متخصص جراحی لثه انجام می شود. نمونه های مختلفی از گزینه های جراحی وجود دارد. دکتر شما با توجه به شرایط شما تعیین میکند که چه نوع جراحی یا جراحی هایی مناسب شما هستند. برای اطلاعات بیشتر در مورد اینکه عمل جراحی پریودنتال نیست می توانید مطلب زیر را مطالعه فرمایید: جراحی پریودنتال